WATER, DE PRIMAIRE BEHOEFTE

(25 mei 2007)
 

Water wordt wel het “blauwe goud” genoemd. Water is onmisbaar en onvervangbaar. Het wordt bijna bij de dag een kritischer economisch goed. (Zie ook het bericht van 24 oktober 2006).
 
Snelgroeiende behoefte

Met onze snelle wereldwijde bevolkingsaanwas alsmede de industriële groei en de daaruit ontstane snel toenemende vraag dreigt water een kostbaar economisch goed te worden. Meer dan tweederde van de wereldbevolking of 4 miljard mensen beschikt niet over adequaat drinkwater. Vervuild drinkwater wordt in de VN intussen aangeduid als een global tragedy, met meer dodelijke gevolgen dan welke ziekte ook. Thans wordt wereldwijd meer dan 50% van alle ziekenhuisbedden bezet door mensen met een aan vervuild water gerelateerde ziekte.
 
Bij een verdere groei van 6 naar 9 miljard van de bevolking over ca. 40 jaar dreigt er zonder maatregelen nog een veel groter tekort aan drinkwater te ontstaan. Geopolitieke gevolgen zijn niet uit te sluiten. De watervoorziening wordt nog belangrijker dan energie!
 
Sneeuwkappen verdwijnen en zullen van invloed zijn op het watervolume in de rivieren, met als gevolg problemen voor landbouw en industrie. Nauwelijks meer dan 2,5% van al het beschikbare water is zoet, waarvan het meeste afkomstig is van sneeuwkappen.
 
Mega investeringen
Volgens een publicatie van het Global Water Intelligence Instituut vraagt een en ander om vele honderden miljarden investeringen. In de V.S. is al een eerste taxatie gemaakt een slordige 100 miljard dollar vooral vanwege vervanging van de huidige hopeloos verouderde infrastructuur. Zakenbank Lehman Brothers ziet de water gerelateerde industrieën als één der belangrijkste groeiindustrieën in de V.S. China, waar de problemen het grootst zijn, is voornemens de komende jaren 125 miljard dollar te reserveren voor waterzuivering, aanleg van infrastructuur, recycling en zoetwaterbekkens.
 
General Electric, één van de grootste ondernemingen in de V.S., maakt water tot speerpunt van haar activiteiten. GE heeft het in de komende jaren vooral gemunt op overnames.
 
De beste kansen
Het gaat vooral om bedrijven die op efficiënte wijze nieuwe infrastructuur kunnen inzetten, innovatieve technieken op de markt brengen of op het punt staan dit te gaan doen. Beleggen in waterinfrastructuur zal een hoge vlucht gaan nemen en bijdragen tot forse opbrengsten in de komende decennia. Kortom, beleggen in “water” is een must.
 
Paul van der Veer
Research Team
23 mei 2007