OLIE
(24 mei 2004)

 
Volgens oliedeskundigen is de huidige hoge olieprijs het gevolg van een aantal factoren:
 
< een onomkeerbare ‘peaking out’ (afvlakking) van de wereldolieproductie.
< een aanmerkelijk stijgende energievraag met name uit China en India.
< aantrekkende economische groei over de gehele wereld.
<

 

het optrekken van de strategische olie- en gasreserves in de V.S. uit hoofde van mogelijk verdere escalatie van de situatie in Irak en ……….ook Iran, dat zich bedreigd voelt (dit optrekken is thans bijna voltooid, maar de verwachting is dat huidige voorraad voortdurend op peil zal worden gehouden ter grootte van 1,6 miljard vaten, waarvan 60% uit het buitenland komt): de aardgasreserve staat eveneens op het hoogste peil sinds 1990 nl. ca. 1300 miljard kubieke voet.
 

 
Zelfs al zouden de grootste olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland de productie verder uitbreiden dan wordt hiervan maar een gering effect verwacht: een olieprijs in de range van 35 tot 40 dollar per vat. De gevolgen laten zich raden: een oplopende inflatie en tegelijkertijd een vertragende groei. Dat verschijnsel deed zich voor het eerst voor na de eerste oliecrisis in 1973 en vervolgens nog eens na de tweede in 1979 en werd aangeduid met stagflatie.
 
De beurzen hebben op dit verschijnsel gedurende afgelopen weken al een voorschot genomen. Ongetwijfeld zal de energievraag in de toekomst als gevolg hiervan dalen, maar die daling zal tot op zekere hoogte maar betrekkelijk zijn. Immers, kijken we wat nauwlettender naar de energievraag dan zien we het volgende. Tussen 1980 en 2002 groeide de olieconsumptie in de V.S. met 16%, tezelfdertijd nam de vraag in China met 192% toe – met de sterkste groei van meer dan 20% per jaar gedurende de laatste 6 jaar – met 240% groei in India eveneens met de meeste groei gedurende de afgelopen 6 jaar, en met meer dan 300% groei in Zuid-Korea!
 
Wat valt hieruit af te leiden? Dat het vooral tijd kost voordat vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht komen als dit er al van komt. En zelfs al zou dat op goed moment gebeuren dan zitten we nog met een raffinage capaciteitsprobleem. Tenslotte moeten we vooral hopen, dat de situatie in het Midden Oosten niet verder uit de hand loopt. De landen met de grootste energiehonger worden het meest getroffen door een hoge olieprijs. De landen die hier wel bij varen zijn uiteraard de olieproducerende landen. Zij zullen evenwel een terugloop in de wereldeconomie niet tegen kunnen houden.
 
Beleggers doen er in ieder geval goed aan een flink deel van hun reserves in kas te houden en alleen te investeren in bedrijven wier potentie bestand is tegen een afnemende groei.

Robert Broncel 
24 mei 2004

www.score-investments.nl
 
NB. het gebruik van deze informatie is te allen tijde voor eigen risico.