GOUDKOORTS?
(8 januari 2004)

 
Toen de laatste goudcolumn ruim een maand geleden verscheen was de goudprijs nog maar net het niveau van US$ 400 per troy ounce gepasseerd. Nu een maand later heeft de goudprijs reeds het niveau van US$ 430 getoucheerd, een niveau sinds 15 jaar geleden niet meer gezien. Technisch gesproken heet het, dat de goudprijs is uitgebroken en de eerstvolgende barrière ligt op ca. $ 465 per troy ounce. Zoals ook eind jaren ’70 worden er thans al weer diverse hogere niveaus genoemd richting van resp. 600, 800 en 1000 dollar per ounce. Hoe dan ook, het goud bevindt zich thans in een zgn. long term bull trend of wel de lange opgaande trend.

 

Waar het evenwel om gaat is, dat er zich een zekere angst aan het ontwikkelen m.b.t. de financiële toekomst. Immers, sterke valuta’s hebben opgehouden te bestaan. De schulden in de V.S. blijven zich opstapelen, terwijl er zich een banken’meltdown’ aftekent in Japan. De kans is niet surrealistisch, dat er zich op niet al te lange termijn een wereldwijde financiële crisis ontwikkelt met grote gevolgen voor ieder’s portemonnee. Landen als Japan en China zullen dan ook niet langer in staat zijn om de dollar te blijven steunen door Treasuries te kopen. De beurzen lopen dan leeg en iedereen wil dan tegelijk door de “gouddeur”. Dat kan de goudprijs enorm omhoog stuwen.

 

Niet dat deze gebeurtenissen morgen reeds in de dagbladen zullen staan, maar de vingers wijzen wel die kant uit. De huidige goudprijsstijging is voor een zeer belangrijk gedeelte toe te schrijven aan de ‘frenzy’ in China, waar onlangs in Sjanghai de Gold Exchange is geopend. Vanaf nu kan elke Chinees goud kopen, wat vanaf nagenoeg WO II niet meer kon. De zorg ligt hierin, dat zich uit deze ‘gold frenzy’ een soort vliegwiel ontwikkelt dat niet meer is te stuiten zonder daartoe een concrete aanzet is gegeven anders dan de Chinese koopwoede. Daarbuiten is de Chinese staat ook nog eens groot opkoper i.v.m. haar grote dollarvoorraad, die misschien straks aan de straatstenen niet meer is te slijten. 
 
Hoewel het nog prematuur is om de huidige situatie als een echte goudkoorts te bestempelen, verdient het aankopen van goud in welke vorm dan ook een zeer serieuze overweging. Beschouw het in ieder geval als een polis tegen ongewisse ontwikkelingen.

In euro’s is de goudprijs nog niet noemenswaardig gestegen, maar daarin kan ook snel verandering komen, want de goudkoorts kan als een buitengewoon sterk fenomeen worden betiteld. Laat u in ieder geval niet in slaap sussen door de guru’s, die zeggen dat het het goud al zo lang niets heeft gedaan. Dat zeiden ze ook toen de dollar tijdens de Vietnamoorlog onderuit ging. En ziedaar, de goudprijs liep in 8 jaar van 35 naar 850 dollar per troy ounce of wel een stijging van bijna 2400%!

 

In de vorige column is nogmaals aangegeven op welke wijzen in goud kan worden belegd. Meest aantrekkelijk blijven goudwarrants met als nadeel de tijdslimiet en goudmijnaandelen, die in het verleden eveneens een soort optiefunctie (lees: hefboomwerking) kenden. Degenen, die thans instappen kunnen nog in hoge mate van deze nog niet nadrukkelijk aan de orde zijnde hefboomwerking gebruik maken.

 

Onze goudmijnaandelen aanbevelingen hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer opgeleverd dan de dollar tegenover de euro is gedaald (-16%). Eén daarvan kostte 5 maanden geleden minder dan 2 dollar per aandeel en is nu al bijna in koers verdubbeld en wordt zelfs beschouwd als het fonds met de meeste potentie

 

8 januari 2004

www.score-investments.nl
 
NB. het gebruik van deze informatie is te allen tijde voor eigen risico.