HET LAATSTE GOUDNIEUWS
(1 juni 2004)

 
Het laatste goudnieuws is dit keer afkomstig van één van de meest succesvolle speculanten buiten George Soros. U weet wel, de man van o.m. het Britse pond sterling. Zijn naam is Victor Sperandeo, die hier te lande minder bekendheid geniet maar ongetwijfeld nog van zich zal laten horen. Hij is vooral een gezien spreker geworden door zijn boek “Cra$hmaker: a Federal Affair”.
 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Council for Monetary Research and Education liet hij in z’n voordracht weten, dat de prijs van het goud alsmede van andere ‘commodities’ aanzienlijk zal stijgen als gevolg van steeds verder toenemende inflatie-druk.

Vreemd genoeg gingen in de maand april alle commodities tegen de verwachting in naar beneden, alleen vanwege de mogelijke renteverhogingen door de Federal Reserve Board. Deze zullen i.v.m. de aankomende verkiezingen als het even kan zo lang mogelijk worden uitgesteld.

Sperandeo verklaarde verder, dat de FED bewust inflatie creëert omdat inflatie schulden a.h.w. doet verdampen. Schulden hebben de V.S. immers genoeg! De Fed is nog steeds druk doende om de geldhoeveelheid verder op te blazen met percentages tussen de 10 en 15% per kwartaal.

Dit om de uitgaven van de regering w.o. defensie en de volstrekt tekort schietende dekking van de sociale uitkeringen alsmede de medische zorg zoveel mogelijk te kunnen blijven “faciliteren”. Precies zoals dat gebeurde tijdens en na de Vietnamoorlog. Lezers van mijn voorgaande columns zijn hierover reeds uitvoerig geïnformeerd.
 
M.a.w. het wachten is verder op inflatie en dat is vooral goed voor allerhand waarde-vertegenwoordigende goederen (‘commodities’ w.o. goud) en kortlopend schuldpapier. Zou de dollar nog verder terugvallen tegen andere valuta (euro, yen) dan kan het niet anders zijn dan dat deze valuta’s ook zullen worden geïnfleerd (minder waard worden gemaakt!). De concurrentiepositie zal anders teveel geweld worden aangedaan.
 
Voor beleggers reden om vooral kritisch naar hun portefeuille te blijven kijken!

Robert Broncel
1 juni 2004
www.score-investments.nl

 
NB. het gebruik van deze informatie is te allen tijde voor eigen risico.